Sunday, March 27, 2016

Grand Canyon

On Springbreak, I went to the most famous national park in the world and also one of the world's 7 wonders, the Grand Cayon. The view is so spectacular, isn't it? This whole scene takes my breath away. It feels so good to be on top of the world :D :D :D 

Vào Springbreak, Uyên đến tham quan vườn quốc gia Grand Cayon, cũng là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Khung cảnh thật bao la và rộng lớn, phải không các bạn? Cảm giác thật tuyệt với như tớ đang được đứng trên nóc nhà thế giới vậy :"> :D 


WHAT I AM WEARING

No comments:

Post a Comment